Trang chủ

Thực hiện Chương trình 135 – Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã

Ngày đăng : 06/09/2013

Một trong những nguyên tắc, đồng thời cũng là cam kết của Chính phủ nước ta đối với các nhà tài trợ cho Chương trình 135 giai đoạn III là phải tăng cường trao quyền cho người dân. Các xã được hưởng hỗ trợ đồng thời phải là chủ đầu tư các công trình, dự án của Chương trình 135 giai đoạn III. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều xã hiện nay vẫn “loay hoay” với việc làm chủ đầu tư các công trình. Vậy, làm thế nào để giải quyết vấn đề này?
Mục đích của cuộc hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm của Việt Nam và Hàn Quốc về vấn đề phát triển nguồn nhân lực trình độ cao phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Hội thảo có sự tham dự và trình bày của đại biểu đến từ Viện Lao động Hàn Quốc: Ts. Hoon Kim- Giám đốc văn phòng Thông tin và Hợp tác Quốc tế, Ts. Min Ki Hong- nghiên cứu viên và bà Minjeong Kim - điều phối viên văn phòng Thông tin và hợp tác quốc tế; Ông Ngô Xuân Liễu - Phó trưởng phòng Việc làm và thị trường lao động và các chuyên viên Cục Việc làm; TS. Nguyễn Thị Lan Hương – Viện trưởng, PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc – Phó viện trưởng, Ths.Lưu Quang Tuấn – Phó viện trưởng  và toàn thể nghiên cứu viên của Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

 

Trong ngày làm việc đầu tiên (4/9/2013), hai bên đã chia sẻ kết quả nghiên cứu về xu hướng phát triển của thị trường lao động và nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động Việt Nam và Hàn Quốc, đó là: Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách và tình hình thực thi chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam và Hàn Quốc; Xác định thách thức và nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong xu hướng hội nhập quốc tế của của Việt Nam và Hàn Quốc; Những định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động của Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngày làm việc thứ hai, hai bên đã xác định được kế hoạch hợp tác trong năm tới sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc, hỗ trợ người lao động Việt Nam trở về sau khi hết thời hạn làm việc tại Hàn Quốc, thông tin về thị trường lao động tại Việt Nam; Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu, ấn phẩm các kết quả nghiên cứu của 2 Viện; tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tại Việt Nam và Hàn Quốc; tăng cường năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ nghiên cứu của ILSSA thông qua các khoá đào tạo, tập huấn tại Hàn Quốc.

 

Bài viết khác :